Home

Welkom op de website van de

Oostkampse Goudvink


Lid van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie.

De Oostkampse Goudvink werd in 1957 gesticht en is lid van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (K.B.O.F.).

 

Wij kregen rol Nr. W48 toegewezen. Onze club is oorspronkelijk ontstaan door vogelvangers en telde in het eerste levensjaar reeds 28 leden.

 

Het jaar 1975 was voor de club een historisch jaar want dan organiseerden we onze eerste vogelschow die later evolueerden tot volwaardige vogeltentoonstellingen die trouwens reeds van bij de start telkens doorgaan op het eerste weekend van de maand oktober.

 

De club telt op dit ogenblik 106 leden.

 

Tijdens de maandelijkse ledenvergaderingen worden gastsprekers uitgenodigd die onze leden omtrent de verschillende aspecten van onze liefhebberij met een deskundige uiteenzetting verwennen. Iedereen is welkom .

 

Ons motto is daarom vanzelfsprekend

"HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGDE"

 

Als lid krijg je elke maand "De Witte Spreeuwen", een magazine van de K.B.O.F. met boordevol informatie omtrent vogels.

Wenst U lid te worden van de Oostkampse Goudvink?

 

Lidgeld MET K.B.O.F.-boekje: 28,00 euro

De jeugd (-25 jaar) kan lid worden aan de voordeelprijs van slechts 19 euro

 

Lidgeld ZONDER K.B.O.F.-boekje: 8 euro

 

Je kan op verschillende manieren lid worden van de Oostkampse Goudvink :

 

* Op de algemene ledenvergaderingen.

* Tijdens de Vogeltentoonstelling in Oktober.

* Bij Alain Vanbeveren: Zannekinstraat 17, 8020 Oostkamp, telefoon 050/82.69.50. 

 

Indien u nog verdere vragen heeft dan kan u daar ook steeds terecht.

 

 

Hoe betalen?

 

Door een overschrijving op de rekening van De Oostkampse Goudvink.

Reknr: IBAN BE92 7755 4250 1823 BIC: GKCCBEBB