Tentoonstelling

Door werkzaamheden in de straat van de tentoonstellingszaal is de zaal niet bereikbaar tijdens ons tentoonstellingsweekend.
Hierdoor is het voor ons onmogelijk om dit jaar een tentoonstelling te organiseren.


 

per post : Raes Eric, Cassanderusstraat 8, 8740 Pittem

Per e-mail : eric_raes@telenet.be